30.09.2023 | 09:07
RO RU EN

Noutăți

În atenția dlui Budaca Vasile!

Prin prezentul Vă informăm, că în temeiul art. 23 alin. (3), art. 23.1 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistență juridică garantată de stat, Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistenta Juridica Garantat de Stat (CNAJGS) a emis Somație nr. 36 din 07.09.2023, cu privire la necesitatea executării creanței bănești, stabilite conform DECIZIEI nr. 71/RC din 31.07.2023 privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat pe numele dlui Budaca Vasile, care a devenit scadentă la data 06.09.2023 (somație se anexează).

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, et.3) nr. tel.: (022) 49-63-39, 067 444 850.


Budaca_Vasile.pdf