06.06.2023 | 12:03
RO RU EN

Noutăți

În atenția dlui Sinițin Vitalii!

Prin prezentul Vă informăm că, în temeiul art. 23 alin. (3), art. 23.1 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privirela asistență juridică garantată de stat, Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistenta Juridica Garantat de Stat (CNAJGS) a emis Decizia nr. 37/RC din 27.04.2023 privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat pe numele dlui Sinițin Vitalii (decizia se anexează).

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, et.3) nr. tel.: (022) 49-63-39, 067 444 850.


Sinițin_Vitalii__1_.pdf