29.03.2023 | 19:55
RO RU EN

Noutăți

În atenția dnei Drujco Ana!

Prin prezentul Vă informăm că, în temeiul art. 23 alin. (3), art. 23.1 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privirela asistență juridică garantată de stat, la data de 26 ianuarie 2023, Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistenta Juridica Garantat de Stat (CNAJGS) a emis Decizia nr. 6RC privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat pe numele dnei Drujco Ana (decizia se anexează).

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, et.3) nr. tel.: (022) 49-63-39, 067 444 850.


Decizia_nr._6RC.PDF