06.06.2023 | 13:09
RO RU EN

Noutăți

În atenția dnui Popov Alexandru!

Prin prezentul Vă informăm că, în temeiul art. 23 alin. (3), art. 23.1 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privirela asistență juridică garantată de stat, la data de 27 februarie 2023, Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistenta Juridica Garantat de Stat (CNAJGS) a emis Decizia nr. 26/RC privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat pe numele dlui Popov Alexandru (decizia se anexează).

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, et.3) nr. tel.: (022) 49-63-39, 067 444 850.


Decizie_26_Popov__1_.pdf