06.06.2023 | 11:48
RO RU EN

Новости

În atenția dlui Bunescu Oleg!

Prin prezentul Vă informăm că, în temeiul art. 23 alin. (3), art. 23.1 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privirela asistență juridică garantată de stat, la data de 22 februarie 2023, Oficiul teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistenta Juridica Garantat de Stat (CNAJGS) a emis Decizia nr. 20RC privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat pe numele dlui Bunescu Oleg (decizia se anexează).

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS (or. Chişinău, str. A. Russo, 1, bl. A, et.3) nr. tel.: (022) 49-63-39, 067 444 850.


pdf24_merged__8_.pdf