03.10.2022 | 05:44
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire

În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Moldova, au fost elaborate standardele de calitate în vederea prestării asistenței juridice garantate de stat pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime ai infracțiunilor și martori ai infracțiunilor. Scopul realizării activităților date este îmbunătățirea calității prestate copiilor de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin înserarea miniumului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor copiilor. Astfel, documentele urmează a fi printate pentru distribuire avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, în special celor specializați în acordarea asistenței juridice copiilor , în următoarea cantitate:

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor in conflict cu legea, aprox. 50 pag – 195 exemplare;

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor victime a infracțiunilor, aprox. 42 pag– 194 exemplare;

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor martori ale infracțiunilor, aprox. 31 pag – 194 exemplare.

Serviciile de editare şi tipărire vor include:

 Redactarea lingvistică, tehnică şi de specialitate a textelor (redactări a 3 lucrări);

 Prezentarea a 4 variante de machetă a textului (2-3 capitole);

 Design, prezentarea a 5 variante de copertă;

 Machetare;

 Prepress;

 Prezentarea unei probe tipărită la maşina offset;

 Prezentarea unui exemplar tipărit la maşina offset pentru aprobarea finală în tipar;

 Transportare la oficiul comandatarului.

Termenul de executare a lucrărilor: 10 mai 2015.

Doritorii de a participa la concurs sunt rugaţi să depună oferta la adresa de e-mail:aparat@cnajgs.md sau la sediul Aparatului administrativ al CNAJGS (mun. Chișinău, str. A. Russo nr.1, bl. A, bir. 94) până la ora 10.00 pe data de 22.04.2015

Vezi detalii în caietul de sarcini.


caiet_de_sarcini.pdf