03.10.2022 | 04:00
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire

În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Moldova, au fost elaborate o serie de publicaţii dedicate asistenţei juridice garantate de stat pe cauzele penale cu implicarea copiilor.

Documentele elaborate urmează a fi printate pentru distribuire avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, în următoarea cantitate:

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor in conflict cu legea (48 pag.)– 100 exemplare varianta română şi 50 exemplare varianta rusă;

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor victime a infracțiunilor (48 pag.)– 100 exemplare varianta română şi 50 exemplare varianta rusă;

• Standarde de calitate a activității avocatului pe cauzele cu implicarea copiilor martori ale infracțiunilor (28 pag.)– 100 exemplare varianta română şi 50 exemplare varianta rusă;

• Ghid de audiere și asistență juridică garantată de stat a copilului aflat în interacţiune cu sistemul de justiție (61 pag.)– 150 exemplare;

• Instrumentele de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați în cauzele penale ce implică copii (aprx. 60 pag)– 250 exemplare.

Serviciile de tipărire vor include:

 Tipărire;  Transportare la oficiul comandatarului.

Termenul de executare a lucrărilor: 30 noiembrie 2015.

Doritorii de a participa la concurs sunt rugaţi să depună oferta la adresa de e-mail:aparat@cnajgs.md sau la sediul Aparatului administrativ al CNAJGS (mun. Chișinău, str. A. Russo nr.1, bl. A, bir. 94) până la ora 10.00 pe data de 23.10.2015


Caiet_de_sarcini_servici_editare_tiparire.doc