08.08.2022 | 18:56
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de selectare a formatorilor pentru desfășurarea programului de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor

În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu UNICEF Moldova, urmează a fi organizat 1 atelier de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor.
În acest sens, urmează a fi selectați 3 formatori.

Documentele ce constituie oferta:
a) CV-ul;
b) Scrisoare de intenție (Ofertantul va explica de ce este cel mai bun pentru a fi selectat în calitate de formator în cadrul programului de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor);
c) Copia buletinului de identitate/Certificatului de înregistrare/Alt document confirmativ al înregistrării persoanei juridice;
d) Copia diplomei de studii;
e) Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile anterior se conformează condițiilor similare de prestare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate, înserate într-un document separat sau in CV;
f) Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de formator în lei moldovenești.
Documentele urmează a fi prezentate până la ora 15.00 pe data de 25 august 2017 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Vezi detalii în Invitația de participare.


File__66_.PDF