08.08.2022 | 20:23
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de selectare a formatorilor pentru desfășurarea unui atelier de lucru pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat.

În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu UNICEF Moldova, urmează a fi organizat 1 atelier de lucru pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat . În acest sens, urmează a fi selectați 2 formatori.

Documentele ce constituie oferta:
a) CV-ul;
b) Scrisoare de intenție (Ofertantul va explica de ce este cel mai bun pentru a fi selectat în calitate de formator în cadrul atelierelor de instruire);
c) Copia buletinului de identitate/Certificatului de înregistrare/Alt document confirmativ al înregistrării persoanei juridice;
d) Copia diplomei de studii;
e) Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile anterior se conformează condițiilor similare de prestare pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate, înserate într-un document separat sau in CV;
f) Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de formator în lei moldovenești.

Documentele urmează a fi prezentate până la ora 11.00 pe data de 03 iulie 2017 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Vezi detalii în Invitația de participare.


Invitație_formatori_atelier_potentiali_monitori.doc