04.12.2023 | 04:17
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel

În cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor instituţionale şi manageriale ale CNAJGS” implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Fundaţia Soros-Moldova, urmează a fi desfășurat un Atelier de instruire pentru personalul Oficiilor teritoriale și al Aparatului administrativ ale CNAJGS.

In acest sens, este anunțat concurs in vederea selectării agentului comercial pentru prestarea serviciilor în vederea asigurării bunei desfășurări a Atelierului la data de 9 și 10 iulie 2015, după cum urmează:

 1. Sala de conferință disponibilă, cu o capacitate de maxim 25 persoane, pentru desfășurarea Atelierului de instruire cu o durată de 2 zile, cu dotarea tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop, tablă flipchart, hârtie flipchart, marchere;
 2. Asigurarea cu 2 pauze de cafea, 1 prânz și cina pentru 25 persoane pe zi;
 3. Servicii de cazare pentru 25 de persoane.

Modul de prezentare a ofertelor:

 • ofertele se prezintă în limba româna, cu specificarea clară a parametrilor;
 • preţul pentru servicii se indică în lei MD per unitate după cum urmează:
 • Costul pentru arenda sălii per zi ori per oră, cu dotarea tehnicii necesare;
 • Costul per persoană pentru o pauză de cafea.
 • preţul serviciilor includ toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 • preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul serviciilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

Termenul de valabilitate a ofertelor
Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 • Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 • Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
 • Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 29 iunie 2015, orele 12.00 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.


Invitatie_de_participare_concurs_29_iunie_2015.doc