03.10.2022 | 04:52
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel

În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor” implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova, urmează a desfășura 3 Ateliere de instruire regionale cu privire la “Consolidarea abilităților de interacțiune a persoanelor care lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea în vederea apărării eficiente a drepturilor lor şi acordarea asistenţei necesare” .

In acest sens, este anunțat concurs in vederea selectării agenților comerciali pentru prestarea serviciilor în vederea asigurării bunei desfășurări a Atelierelor, după cum urmează :

1. Sala de conferință disponibilă, cu o capacitate de maxim 25-28 persoane, pentru desfășurarea Atelierului de instruire cu o durată de o zi, cu dotarea tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop, tablă flipchart, hârtie flipchart, marchere; 2. Asigurarea cu 2 pauze de cafea şi 1 prânz pentru 25-28 persoane.

Perioada si localitatea desfășurării Atelierelor sunt:

Or. Cahul la data de 7 septembrie 2015, Mun. Bălți la data de 8 septembrie 2015, Mun. Chișinău la data de 11 septembrie 2015.

Documentele ce constituie oferta:

Oferta financiară în lei moldovenești, după cum urmează:

• Costul pentru arenda sălii pentru o zi; • Costul echipamentului necesar pentru buna desfășurare a Atelierelor; • Costul per persoană pentru o pauză de cafea şi un prânz;

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 10 august 2015, orele 10.00 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. sau la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.