08.08.2022 | 18:42
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel în mun. Chișinău pentru desfășurarea unui atelier de lucru pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat

În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor ”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF Moldova, urmează a fi desfășurat un atelier de instruire pentru desfășurarea unui atelier de lucru pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat în mun. Chișinău, în perioada 10, 11, 12 iulie 2017.

În acest sens, este anunţat concurs în vederea selectării agentului comercial pentru prestarea următoarelor servicii:

1.Sala de conferință pentru desfășurare unui atelier de instruire pentru pentru desfășurarea unui atelier de lucru pentru potențialii monitori în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat cu o durată de 3 zile (câte 8 ore fiecare) cu tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop;

2.Asigurarea cu 2 pauze de cafea, 1 prânz, pentru 17 persoane.

Documentele ce constituie oferta:

 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
 • Copia licenței sau autorizației pentru activitatea permisă (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
 • Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
 • Oferta financiară care va include:
  • Costul pentru arenda sălii per zi;
  Costul pentru apa în sală;
  • Costul pentru echipamentul necesar desfășurării seminarului (proiector, ecran pentru proiector, laptop);
  • Costul per persoană pentru 2 pauze de cafea, și un prânz.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 5 iulie 2017, ora 13.00 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.

Vezi detalii în invitația de participare.