23.01.2022 | 14:17
RO RU EN

News

CNAJGS anunță concurs pentru prezentarea ofertelor pentru achiziţionarea a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel

În cadrul proiectului“Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF Moldova, urmează a fi desfășurat un atelier de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor în or. Vadul lui Vodă, în perioada 6-9 septembrie 2017.
În acest sens, este anunţat concurs în vederea selectării agentului comercial pentru prestarea următoarelor servicii:
1. Sala de conferință pentru desfășurarea atelierului cu o durată de 4 zile (câte 8 ore fiecare) cu dotarea tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop, tablă flipchart, hârtie flipchart, marchere;
2. Asigurarea cu 2 pauze de cafea, 1 prânz, cină pentru pentru fiecare zi pentru 18 persoane.

Documentele ce constituie oferta:
• Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
• Copia licenței sau autorizației pentru activitatea permisă (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
• Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
• Oferta financiară care va include:
- Costul pentru arenda sălii per zi;
- Costul pentru echipamentul necesar desfășurării atelierului (proiector, ecran pentru proiector, laptop, tablă flipchart, hârtie flipchart, marchere);
- Costul per persoană pentru 2 pauze de cafea, 1 prânz și cină per zi, pentru 18 persoane.
- Servicii de cazare pentru 18 persoane.
Documentele urmează a fi prezentate până la data de 24 august 2017, ora 16.30 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.
Vezi detalii în invitația de participare.


File0001__32_.PDF