01.10.2023 | 21:04
RO RU EN

News

Concurs repetat de achiziţionare a serviciilor de mentenanţă IT

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de mentenanţă şi asigurarea funcţionalităţii sistemului informaţional de evidenţă automatizată a datelor statistice cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.

Oferta se prezintă în limba de stat şi se depune la adresa Aparatului administrativ al CNAJGS (str. A. Russo nr.1, bl. A, bir. 94) până la data de 8 aprilie 2015, ora: 12:00. Cerinţele specifice le găsiţi în caietul de sarcini anexat.


Caiet_de_sarcini_mentenanta_soft_CNAJGS.doc