21.06.2024 | 00:10
RO RU EN

News

Eveniment organizat de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

La data de 1-3 aprilie 2024 s-a desfășurat atelierul de lucru cu tema : “ Strategia de activitate în sistemul de asistență juridică garantată de stat”, organizat de Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) .
În cadrul atelierului, membrii CNAJGS, împreună cu reprezentanții Aparatului administrativ și coordonatorii Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS, au discutat aspecte ce țin de: formularea direcțiilor strategice de activitate în sistemul de AJGS pentru anii 2024-2026; formularea obiectivelor și acțiunilor specifice (inclusiv termene, responsabili și eventual indicatori) conform direcțiilor strategice de activitate în sistemul de AJGS pentru anuii 2024-2026; conturarea elementelor definitorii ale Planului de acțiuni pentru anul 2024 de Implementare a Strategiei de activitate în sistemul de AJGS pentru anii 2024-2026; examinarea integrată a Strategiei de activitate în cadrul sistemului de AJGS pentru anii 2024-2026 și a Planului de acțiuni pentru anul 2024 din perspectiva pertinenței și suficienței acțiunilor. La finalul atelierului de lucru a fost validată Strategiei de activitate în cadrul sistemului de AJGS pentru anii 2024-2026 și a Planului de acțiuni pentru anul 2024.

Ulterior, pe parcursul următoarelor două zile, s-au desfășurat instruiri, la care au participat reprezentanții sistemului de AJGS, cu tematica: “ Aspecte de management a sistemului de asistență juridică garantată de stat”. Formatori în cadrul atelierului de instruire au fost Victor Zaharia, Președinte CNAJGS și Lilian Darii, Director executiv al Aparatului administrativ al CNAJGS.
Participanții la instruire au fost familiarizați cu: management “în sistemul de asistență juridică”, “a sistemului de asistență juridică” și “a asistenței juridice”; profesionalism și competență în asistența juridică și în managementul asistenței juridice; misiune, viziune și valori în asistența juridică și impactul așteptat asupra managementului sistemului de asistență juridică; gândire strategică/ organizare și planificare în sistemul de asistență juridică garantată de stat ; dezvoltarea politicilor și procedurilor în cadrul sistemului de AJGS (inclusiv CNAJGS, Aparatul CNAJGS, OT ale CNAJGS și entitățile conexe) ; procesul decizional în cadrul sistemului de AJGS. Atelierile s-au desfășurat într-un mod interactiv focusat atât pe prezentări, discuții detaliate, cât și pe dezbateri, unde participanții și-au expus opiniile și propunerile referitor la aspectele supra menționate.