23.01.2022 | 15:16
RO RU EN

News

Rezultatele concursurilor de selectarea a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat

Ținând cont de rezultatele concursurilor, se consideră selectați următorii avocați publici:

1.Botnari Elena - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

2.Moldovanu Maria - circumscripția Oficiului teritorial Cahul.

Ținând cont de rezultatele concursurilor, se consideră selectați următorii avocați la cerere:

1.Grosu Dragoș - circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

2.Postovanu Grigorii- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

3.Șcerbacov Nicolai- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

4.Rusu Constantin- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

5.Ghidirim Daniel- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

6.Cebotari Vitalii- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

7.Comerzan Evghenii- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

8.Matachi Igor- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

9.Evstratiev Veaceslav- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

10.Gîrbu Mariana- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

11.Timoșenco Aliona- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

12.Vrabie Corneliu- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

13.Vrabii Iurii- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

14.Lichii Boris- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

15.Țurcanu Ion- circumscripția Oficiului teritorial Bălți;

16.Nichitenco Veronica - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

17.Castraveț Elena - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

18.Podaru Ion - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

19.Barcaru Marin - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

20.Leanca Liliana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

21.Nazariuc Vadim - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

22.Lungu Alexandru - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

23.Starîi Andrei - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

24.Patic Eduard - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

25.Țurcan Mihail - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

26.Plămădeală Tamara - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

27.Ciornenchi Maria - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

28.Cortac Nicolae - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

29.Peca Sandu - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

30.Negru Cristina - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

31.Toia Anatolii - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

32.Alexei Elena - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

33.Frunze Tatiana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

34.Mariț Marcela - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

35.Rudei Lilian - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

36.Iovu Olga - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

37.Popa Vitalie - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

38.Talpiș Ivan - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

39.Buța Denis - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

40.Roibu Ioana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

41.Kovaliova Galina - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

42.Tabără Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

43.Mazur Ion - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

44.Pahopol Natalia - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

45.Dicusar Tatiana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

46.Caisîn Valentin - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

47.Gâlcă Adrian - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

48.Dumbrăveanu Nicolae - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

49.Remeneț Viorica - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

50.Cecan Igor - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

51.Popa Ion - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

52.Cotruță Artur - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

53.Postoronca Aliona - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

54.Bou Angela - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

55.Apreotesei Mariana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

56.Arabadji Adriana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

57.Gafton Mihai - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

58.Albu Viorelia - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

59.Florea –Vasiliec Svetlana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

60.Corjan Angela - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

61.Bagrin Svetlana - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

62.Josu Liuba - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

63.Mîțăblîndă Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

64.Babenco Valeriu - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

65.Țurcanu Alexandru - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

66.Soltan Vasile - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

67.Ciudin Vitalie - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

68.Pamujac Ivan - circumscripția Oficiului teritorial Comrat.

Ținând cont de rezultatele concursurilor, se consideră neselectați următorii avocați:

1.Puică Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;

2.Ciorba Ion - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

3.Podlesnov Alexandr - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

4.Leanca Elena - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

5.Tîmbur Roman- circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

6.Balaban Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

7.Balaban Mihai - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău

8.Durguz Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

9.Grișina Lada - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

10.Moraru Diana - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

11.Moraru Eduard - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

12.Carp Mircea - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

13.Pleșca Sergiu - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

14.Lungu Alexei - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

15.Stănilă Andrei - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău;

16.Gajiu Ion - circumscripția Oficiului teritorial Chișinău.

Ținem să menționăm că, avocații care au fost selectați urmează să se apropie la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, în termenii proximi, pentru a încheia contracte de prestare a serviciilor de acordare a asistenței juridice garantate de stat.