08.08.2022 | 19:32
RO RU EN

News

Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 12 iulie 2021

La data de 12 iulie 2021 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte:

1.Prezentarea raportului de activitate în sistemul de asistență juridică garantată de stat în trimestrul II anul 2021.

2.Prezentarea rezultatelor concursului de selectare a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat la cerere și aprobarea deciziilor comisiei de concurs.

3.Actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat, precum și a listelor de avocați specializați care acordă asistență juridică garantată de stat.

4.Aprobarea Regulamentului privind monitorizarea calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordată de către avocați.

5.Aprobarea Actului de monitorizare internă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat.

6.Aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat.

7.Desemnarea unui reprezentant pentru apărarea intereselor Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanța de judecată în cauza inițiată de către reclamantul Tofan Marin.

8.Dezbateri privind necesitatea alocării unităților suplimentare de para-jurişti, care vor activa în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat începând cu anul 2021.

9.Dezbateri privind aplicarea obligatorie de către avocați a semnăturii electronice la prezentarea rapoartelor în format online.