08.08.2022 | 20:34
RO RU EN

News

Selectarea unui agent economic în vederea prestării serviciilor de organizare de seminare în or. Chișinău

Aceste servicii sunt solicitate pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) şi cu sprijinul Programului de finanţare a iniţiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare".

Specificații tehnice

Specificaţiile tehnice şi calitative pentru serviciile solicitate, care vor fi prestate în raza or. Chisinau, in cadrul unui Hotel de cel putin 4*, după cum urmează:

Eveniment de o singura zi – 11 iulie 2018.

 1. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:
  • sunt solicitate pentru perioada 11 iulie 2018;
  • sunt solicitate 1 masa de prânz pentru un număr de 13 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
  • sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi pentru un număr de 13 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frișcă/lapte, ceai în divertisment si prăjituri/copturi/fructe;
  • meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
  • mesele vor fi servite în funcție de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziția agentului economic cu 2 zile înaintea perioade mai sus amintite;
  • mesele trebuie să fie servite la aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, mesele pot fi servite şi în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5‐7 minute de mers pe jos.

 2. Servicii de închirierea de sală de conferință:
  • sunt solicitate pentru perioada 11 iulie 2018;
  • va fi asigurata o sală de conferință cu o capacitate de 13 locuri;
  • sala de conferințe vor fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, apă pentru participanți (cate 2 sticle 0,5 per persoana).

  Eveniment de 2 zile – 25-26 iulie 018.

 3. Servicii de restaurant şi de servire a mâncării:
  • sunt solicitate pentru perioada 25-26 iulie 2018;
  • sunt solicitate 1 masă de prânz pe zi pentru 25 si 26 iulie pentru un număr de 30 persoane. Prânzul trebuie să cuprindă meniul complet (felul 1, felul 2 şi o băutură);
  • sunt solicitate 2 pauze de cafea pe zi, pentru 25 si 26 iulie, pentru un număr de 30 persoane. Pauza de cafea trebuie să cuprindă: cafea naturală, frișcă/lapte, ceai în divertisment si prăjituri/copturi/fructe;
  • meniul meselor servite va fi stabilit de comun acord de către agentul economic şi Achizitorul cu 2 zile înaintea fiecărei perioade mai sus amintite;
  • mesele vor fi servite în funcție de programul întocmit de Achizitor, pus la dispoziția agentului economic cu 2 zile înaintea perioade mai sus amintite;
  • mesele trebuie să fie servite la aceeași locație unde are loc instruirea participanților. În subsidiar, mesele pot fi servite şi în altă clădire decât hotelul, dar nu mai departe de 5‐10 minute de mers pe jos.

 4. Servicii de închirierea de sală de conferință:
  • sunt solicitate pentru perioada 25-26 iulie 2018,
  • va fi asigurata o sală de conferință cu o capacitate de 30 locuri
  • sala de conferințe vor fi dotată cu scaune, mese, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, tabla flipchart, foi flipchart, markere flipchart, apă pentru participanți (cate 2 sticle 0,5 per persoana).

Clauze contractuale obligatorii

Contractul de prestări servicii se va încheia de către agentul economic desemnat câștigător cu Institutul de Reforme Penale, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, conform specificațiilor tehnice indicate.

În procesul de prestare a serviciilor, agentul economic va comunica direct cu persoana responsabilă desemnată din cadrul instituției.

Preţul contractului de prestări servicii, respectiv tarifele unitare pentru diferitele servicii nu se actualizează/modifică pe perioada de derulare a contractului.

Agentul economic va factura contravaloarea serviciilor oferite imediat după terminarea evenimentului, şi după ce reprezentantul instituției a acceptat şi a preluat serviciile realizate de agentul economic.

Institutul de Reforme Penale va efectua plata, în cazul fiecărei facturi în parte, în termen de până la 10 de zile de la recepționarea facturii, care va fi emisă cu cota TVA 0.

Scrisoarea va fi prezentată agentului economic după emiterea facturii cu cota TVA 0 in termen rezonabil. Astfel, scrisoarea privind scutirea de TVA urmează să conțină informație cu privire la numărul facturii emise si agentul economic emitent.

Conținutul dosarului de participare la concurs

 1. Datele de contact, adresa juridică şi rechizite bancare ale agentul economic,
 2. Copia scanată a certificatului de înregistrare al agentului economic,
 3. Oferta tehnică cu respectarea specificațiilor tehnice solicitate;
 4. Oferta financiară, care trebuie să cuprindă oferta de preţ unitară şi totalul pentru fiecare serviciu solicitat în lei MDL cu TVA 0.

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în limba română, în mod electronic, la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanat, indicându-se în titlul mesajului de email: IRP/servicii organizare seminare.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 14 iunie 2018, ora 17.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Alte mențiuni:

Oferta va fi valabilă 60 de zile de la termenul de depunere a ofertei.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț care corespundere cerințelor tehnice înaintate.

Condițiile de contractare:

• contractul se încheie între IRP şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
• valuta şi modul de achitare: în lei moldovenești prin virament conform comenzii .

Relații de contact:

Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Vezi detalii în invitația de participare.


ToR_CNAJGS_organizare_seminarii.doc