08.08.2022 | 18:50
RO RU EN

News

Thumb small cm exchange views   870x489
Președintele CNAJGS - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante(CPT)
D-ul Victor Zaharia, președinte al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantă de Stat, prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/ResCPT...
Thumb small images
Sărbători Pascale Fericite!
Instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat cu genericul: Aspecte practice ale procesului de acordare a serviciilor de asistență juridică garantată de stat
CNAJGS în parteneriat cu ABA ROLI Moldova organizează o serie de 12 seminare de instruire privind ținerea dosarului în apărare și eficientizarea asistenței juridice garan...
Thumb small felicitari 8 martie mesaje 8 martie la multi ani de 8 martie ziua femeii 5 copy 42517900
8 martie-Ziua Internațională a Femeii
Stimate Doamne și Domnișoare,Cu prilejul frumoasei sărbători dedicate femeii - 8 martie,Vă aducem cele mai sincere și frumoase urări de bine, sănătate și prosperitate....
În atenția solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat vă informează că, Oficiile sale teritoriale, dispun de avocaţi specializaţi în acordarea asistenţei jurid...
Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 23 februarie 2022
La data de 23 februarie 2022 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarel...
Thumb small images
Aprobarea Raportului de activitate în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat pentru anul 2021
Asigurarea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al statului de drept şi o condiţie obligatorie ce rezultă din actele internaţionale la care Republi...
Thumb small images
Asistenţă juridică garantată de stat pe cauze penale
Thumb small images
Asistenţă juridică garantată de stat pe cauze non-penale în Republica Moldova
Instruiri online pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat și para-juriști
Institutul de Reforme Penale vine cu inițiativa de a organiza al doilea ciclu de instruiri pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, para-juriști ...