23.01.2022 | 13:40
RO RU EN

News

Thumb small images
Invităm avocații și alte persoane interesate să înainteze propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat a lansat inițiativa de a revizui Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților p...
În atenția avocaților care s-au înscris la cursurile de instruire organizate de INJ în colaborare cu CNAJGS
Stimați formatori și beneficiari ai Institutului Național al Justiției,Prin prezenta vă informăm că în perioada 27 septembrie- 1 octombrie curent vor derula seminarele d...
Instruiri pentru para-juriști și reprezentanții organizațiilor societății civile
Institutul de Reforme Penale vine cu inițiativa de a organiza un ciclu de seminare, de instruire pentru para-juriști și reprezentanții organizațiilor societății civile.S...
Cursuri de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat
Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în colaborare cu Institutul Național al Justiției, organizează cursuri de instruire pentru avocații care a...
Thumb small 1630500470 cafeniu minimalist promoie pensiune demipensiune postare facebook 2
Institutul de Reforme Penale lansează seminare online pentru avocații care oferă asistență juridică garantată de stat
Institutul de Reforme Penale vine cu inițiativa de a organiza un ciclu de seminare, de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat.Seminar...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea unui para-jurist pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...
Thumb small semnatura electronica true hr
În atenția avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Stimați avocați,Vă aducem la cunoștință că, în temeiul Hotărârii Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 23 din 12 iulie 2021, Rapoartele pr...
Rezultatele concursurilor de selectarea a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Ținând cont de rezultatele concursurilor, se consideră selectați următorii avocați publici:1.Botnari Elena - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;2.Moldovanu Maria...
Thumb small cudreptul 1920x1080
Asistența juridică garantată de stat - cine, când și cum o poate solicita
Un podcast despre asistența juridică garantată de stat - cine, când și cum o poate solicita.Invitat Sergiu Chiruța, coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău al Consi...
Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 12 iulie 2021
La data de 12 iulie 2021 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte:1.P...