19.06.2021 | 06:55
RO RU EN

Noutăți

Instruire online cu tematica: "Relația avocatului cu clientul și instanța de judecată - Aplicarea regulilor deontologice în activitatea profesională"
Stimați avocați,Proiectul “Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners, LLC și finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drept...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea unui para-jurist pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...
Sondaj: Cele mai relevante subiecte pentru instruirea avocaților din cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat
Stimați avocați,Proiectul ,,Accesul la Justiție în Moldova", implementat de Millennium DPI Partners și finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drepturile Omulu...
Thumb small cudreptul 1920x1080
Asistența juridică garantată de stat - un sistem în construcție
Un podcast despre asistența juridică garantată de stat, despre succesele și provocările acestui sistem care a fost total regândit și practic început a fi construit de la...
Propuneri cu privire la necesitățile de formare continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Stimați avocați,Institutul Național de Justiție a demarat procedura de elaborare a planului modular de formare continuă pentru anul 2022.În vederea determinării necesi...
Ghid practic în domeniul expertizelor judiciare (pentru profesioniști din domeniul justiției)
Stimați avocați,Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Centrul Național de Expertize Judiciare,Centrul de Medicină Legală și Centrul tehnico-criminalistic ș...
Oficiul teritorial Bălți al CNAJGS anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet d...
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet d...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet d...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs prelungit de selectare a doi avocați publici
DESCRIEREA POZIŢIEI Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.61...