23.01.2022 | 13:44
RO RU EN

News

Oficiul Teritorial Bălți al CNAJGS anunţă concurs de selectare a trei para-juriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...
Rezultatele concursurilor de selectarea a avocaților pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat
Ținând cont de rezultatele concursurilor, se consideră selectați următorii avocați publici:1.Botnari Elena - circumscripția Oficiului teritorial Cahul;2.Moldovanu Maria...
Thumb small cudreptul 1920x1080
Asistența juridică garantată de stat - cine, când și cum o poate solicita
Un podcast despre asistența juridică garantată de stat - cine, când și cum o poate solicita.Invitat Sergiu Chiruța, coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău al Consi...
Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 12 iulie 2021
La data de 12 iulie 2021 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte:1.P...
Expert național - elaborare foaie de parcurs CNAJGS
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Asociația Barourilor Americane - Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova) selectea...
Expert național - standardele de calitate ale activității avocaților AJGS
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Asociația Barourilor Americane - Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova) selectea...
Thumb small 20210630 132410 collage
13 ani de la lansarea sistemului de asistență juridică garantată de stat
La data de 01 iulie 2008 a intrat în vigoare Legea nr. 198 cu privire la asistența juridică garantată de stat, care a constituit fundamentul creării unui nou sistem de a...
Instruire online cu tematica: "Relația avocatului cu clientul și instanța de judecată - Aplicarea regulilor deontologice în activitatea profesională"
Stimați avocați,Proiectul “Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners, LLC și finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drept...
Aparatul administrativ al CNAJGS anunță concurs de selectare a doi consultanți
Calități personale:• Capacităţi organizatorice, manageriale demonstrate în practică;• Iniţiativă, capacităţi de comunicare, capacităţi analitice.Dosarul candidatului v...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea unui para-jurist pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...