08.08.2022 | 20:03
RO RU EN

News

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal ale beneficiarilor de asistență juridică garantată de stat (adulți și copii) prelucrate de către Aparatul administrativ și Oficiile teritoriale ale CNAJGS
Context: La data de 8 iulie 2011, Parlamentul RM a adoptat Legea Nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevedrile articolulului 23 ...
Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unor termeni tehnici pentru actualizarea Sistemului informational de evidenţă automatizată a datelor statistice cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consi...
Concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor și a instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor
În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consi...
Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unor termeni tehnici pentru actualizarea Sistemului informational de evidenţă automatizată a datelor statistice cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consi...
Concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor și a instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele non-penale cu implicarea copiilor
În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consi...
Concurs repetat de achiziţionare a serviciilor de hosting şi securitate a datelor
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de hostin...
CNAJGS anunţă concurs repetat a serviciilor de mentenanţă IT
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de menten...
Thumb small id 100207660
Concurs repetat de achiziţionare a serviciilor de hosting şi securitate a datelor
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de hostin...
Thumb small helpdesk adminit
CNAJGS anunţă concurs repetat a serviciilor de mentenanţă IT
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de menten...
Concurs de achiziţionare a serviciilor de hosting şi securitate a datelor
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de hosting şi sec...