03.10.2022 | 05:29
RO RU EN

News

Concurs repetat de achiziţionare a serviciilor de hosting şi securitate a datelor
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs repetat de selectare a unei companii din domeniul IT, pentru prestarea serviciilor de hostin...
CNAJGS anunță concurs de selectare a unui expert
În cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat se propune instituționalizarea mecanismului de monitorizare internă (efectuat de către Oficiile teritoriale a...
Concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel
În cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor instituţionale şi manageriale ale CNAJGS” implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică ...
CNAJGS anunță concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărir
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţ...
Concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţ...
Concurs de selectare a formatorilor în cadrul programului de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică copiilor pe cauzele penale
CNAJGS anunță concurs de selectare a formatorilor în cadrul programului de formare de formatori pentru avocații care acordă asistență juridică copiilor pe cauzele penale ...
Concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţ...
Concurs de selectare a experților pentru elaborarea Curriculumului de instruire a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat copiilor victime și martori ai infracțiunilor
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţ...
Concurs de selectare a experților pentru elaborarea instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, copiilor victime ale infracțiunilor și copiilor martori ai infracțiunilor
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţ...
Concurs de achiziţionare a serviciilor de editare şi tipărire
În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către CNAJGS, în parteneriat cu reprezen...