18.05.2024 | 09:21
RO RU EN

Наши партнеры

 1. Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova www.justice.gov.md
 2. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova www.mai.gov.md
 3. Procuratura Generală a Republicii Moldova www.procuratura.md
 4. Consiliul Superior al Magistraturii www.csm.md
 5. Curtea Supremă de Justiţie www.csj.md
 6. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova www.avocatul.md
 7. Oficiul Central de Probaţiune www.probatiune.gov.md
 8. Agenția de Guvernare Electronică www.egov.md
 9. Inspectoratul General pentru Migrație www.igm.gov.md/ro
 10. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) www.md.undp.org
 11. Asociaţia Barourilor Americane din Republica Moldova (ABA ROLI) www.abanet.org
 12. Centrul de Asistenţă Juridică Persoanelor cu Dizabilităţi www.advocacy.md
 13. Centrul de Drept al Avocaţilor (CDA) www.cda.md/ro/homepage-romana/
 14. Amnesty International Moldova www.amnesty.md
 15. Institutul de Reforme Penale (IRP) www.irp.md
 16. Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova (COE) www.coe.md
 17. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) www.unicef.org
 18. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) www.unhcr.org
 19. Misiunea OSCE în Republica Moldova www.osce.org/ro/moldova
 20. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) www.moldova.iom.int/ro/oim-moldova
 21. Clinica Juridică Comrat www.legalclinic.md
 22. Clinica Juridică Universitară Bălţi