18.04.2024 | 07:33
RO RU EN

Partenerii noștri

 1. Asociaţia Barourilor Americane din Republica Moldova (ABA ROLI) - www.abanet.org
 2. Agenția de Guvernare Electronică - www.egov.md
 3. Biroul Asociat de Avocaţi “Avocaţii Publici”
 4. Biroul de Migraţie şi Azil - www.bma.gov.md
 5. Centrul de Asistenţă Juridică Persoanelor cu Dizabilităţi www.advocacy.md
 6. Centrul de Drept al Avocaţilor
 7. Clinica Juridică Comrat
 8. Clinica Juridică Universitară Bălţi
 9. Consiliul Superior al Magistraturii www.csm.md
 10. Curtea Supremă de Justiţie www.csj.md
 11. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) www.unicef.org
 12. Fundaţia “Soros-Moldova” www.soros.md
 13. Institutul de Reforme Penale www.irp.md
 14. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR)]www.unhcr.org
 15. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova www.mai.gov.md
 16. Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova www.justice.gov.md
 17. Misiunea OSCE în Republica Moldova www.osce.org/ro/moldova
 18. Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii (NORLAM) www.norlam.md
 19. Oficiul Central de Probaţiune www.probatiune.gov.md
 20. Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova www.coe.md
 21. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)
 22. Procuratura Generală a Republicii Moldova www.procuratura.md
 23. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) www.md.undp.org
 24. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova www.avocatul.md