02.06.2023 | 20:55
RO RU EN

Новости

CNAJGS anunță concurs repetat de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel în or. Comrat

În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor ”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF Moldova, urmează a fi desfășurat un atelier de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat privind mecanismul de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat în cazurile cu implicarea copiilor în or. Comrat.

În acest sens, este anunţat concurs în vederea selectării agentului comercial pentru prestarea următoarelor servicii:

1.Sala de conferință pentru desfășurarea unui atelier de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat cu o durată de 1 zile (8 ore), cu dotarea tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop;

2.Asigurarea cu 2 pauze de cafea, 1 prânz, pentru 25 participanți și 2 formatori.

Documentele ce constituie oferta:
•Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);

•Copia licenței sau autorizației pentru activitatea permisă (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);

•Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);

Oferta financiară care va include:
• Costul pentru arenda sălii per zi;
Costul pentru apa în sală;
• Costul pentru echipamentul necesar desfășurării seminarului (proiector, ecran pentru proiector, laptop);
• Costul per persoană pentru 2 pauze de cafea, și un prânz.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 16 iunie 2017, ora 13.00 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.

Vezi detalii în invitația de participare.