14.08.2022 | 21:14
RO RU EN

Новости

Președintele CNAJGS - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante(CPT)

D-ul Victor Zaharia, președinte al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantă de Stat, prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/ResCPT(2022)1 din 20.04.2022 aici, a fost reales în calitate de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante(CPT) din partea Republicii Moldova, cu efect de la 20 aprilie 2022, pentru un mandat care va expira la 19 decembrie 2025.