08.08.2022 | 19:04
RO RU EN

Новости

Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 12 octombrie 2021

La data de 12 octombrie 2021 a avut loc ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte:

1.Prezentarea raportului de activitate în sistemul de asistență juridică garantată de stat în trimestrul III anul 2021.

2.Examinarea cererii avocaților publici privind revizuirea Hotărârii CNAJGS nr. 33/2017 cu privire la stabilirea volumului de lucru atribuit avocaților publici.

3.Prezentarea informației cu privire la progresele înregistrate de Asociația Națională a Para-Juriștilor din Moldova (ANPM) în realizarea proiectului ce are ca scop elaborarea unei platforme on line de instruire a para-juriștilor, implementat în parteneriat cu Agenția de guvernare electronică și CNAJGS.

4.Dezbateri privind necesitatea alocării unităților suplimentare de para-jurişti ce vor activa în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat pe parcursul anului 2021.

5.Dezbateri privind deficiențele apărute în legătură cu înregistrarea Regulamentului privind monitorizarea calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordată de către avocați și a modificărilor la Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat.

6.Dezbateri privind standardele de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.