14.08.2022 | 22:42
RO RU EN

Новости

Instruiri online pentru avocați care acordă asistență juridică garantată de stat cu genericul - "Modernizarea Codului Civil"
Stimați avocați, Proiectul “Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners, LLC și finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drep...
Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
La concurs pot participa persoanele, care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet d...
e-curs "Violența împotriva femeilor și violența domestică"
Stimați avocați,Oficiul Consiliului Europei la Chișinău în parteneriat cu Institutul Național al Justiției lansează Cursului Educație pentru Drepturile Omului pentru Pro...
Concurs de angajare a unui consultant în cadrul Oficiului teritorial Bălți al CNAJGS
Cerințe de ocupare a postului:studii superioare în drept;cunoașterea limbilor română și rusă;abilități de utilizare a computerului;abilități de interacțiune și comun...
Thumb small cm exchange views   870x489
Președintele CNAJGS - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante(CPT)
D-ul Victor Zaharia, președinte al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantă de Stat, prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/ResCPT...
Thumb small images
Sărbători Pascale Fericite!
Instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat cu genericul: Aspecte practice ale procesului de acordare a serviciilor de asistență juridică garantată de stat
CNAJGS în parteneriat cu ABA ROLI Moldova organizează o serie de 12 seminare de instruire privind ținerea dosarului în apărare și eficientizarea asistenței juridice garan...
Thumb small felicitari 8 martie mesaje 8 martie la multi ani de 8 martie ziua femeii 5 copy 42517900
8 martie-Ziua Internațională a Femeii
Stimate Doamne și Domnișoare,Cu prilejul frumoasei sărbători dedicate femeii - 8 martie,Vă aducem cele mai sincere și frumoase urări de bine, sănătate și prosperitate....
În atenția solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat vă informează că, Oficiile sale teritoriale, dispun de avocaţi specializaţi în acordarea asistenţei jurid...
Thumb small images
Aprobarea Raportului de activitate în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat pentru anul 2021
Asigurarea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al statului de drept şi o condiţie obligatorie ce rezultă din actele internaţionale la care Republi...