14.08.2022 | 21:41
RO RU EN

Новости

Ședința Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din data de 23 februarie 2022
La data de 23 februarie 2022 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în cadrul căreia au fost discutate următoarel...
Thumb small images
Asistenţă juridică garantată de stat pe cauze non-penale în Republica Moldova
Thumb small images
Asistenţă juridică garantată de stat pe cauze penale
Instruiri online pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat și para-juriști
Institutul de Reforme Penale vine cu inițiativa de a organiza al doilea ciclu de instruiri pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, para-juriști ...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea unui para-jurist pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...
Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS anunţă concurs de selectare a trei para-juriști pentru acordarea asistenţei juridice primare
DESCRIEREA POZIŢIEI: Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-...
Ședința extraordinară a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
La data de 19.01.2022, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat s-a convocat în ședință extraordinară. În cadrul ședinței s-au purtat discuții cu p...
În atenția avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat
Stimați avocați,Vă informăm că, prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova nr. 05-01/21.01.2022 din data de 21 ianuarie 2022, au fost stabilite ...
Instruiri online pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat din ciclul "CODUL ADMINISTRATIV"
Stimați avocați, Proiectul “Accesul la Justiție în Moldova”, implementat de Millennium DPI Partners, LLC și finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drep...
Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS anunţă concurs pentru selectarea unui para-jurist pentru acordarea asistenţei juridice primare
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-jur...