06.06.2023 | 13:33
RO RU EN

Новости

Sinteza ședinței CNAJGS din 19 septembrie 2014
La data de 19 septembrie 2014, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat s-a întrunit în ședință ordinară. Pe ordinea de zi a ședinței au fost inclus...
CNAJGS în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Moldova va implementa proiectul "O calitate mai bună a serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestate copiilor în contact cu legea"
CNAJGS în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Moldova va implementa proiectul “O calitate mai bună a serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestate...
Fundatia Soros-Moldova a lansat un concurs de oferte pentru evaluarea proiectului "Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare si participare"
Fundatia Soros-Moldova a lansat un concurs de oferte pentru evaluarea proiectului “Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare si participare&rd...
CNAJGS supune consultării "Conceptul mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de către avocați în legătură cu deplasarea într-o altă regiune (raion), decât cea în care activează, în vederea acordării asistenţei juridice garantate de stat"
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, supune consultării “Conceptul mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de către avocați ...
CNAJGS supune consultării modificările operate la Regulamentul de activitate al parajuriştilor
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, supune consultării modificările operate la “Regulamentul de activitate al parajuriştilor”. P...
Ministerul Justiţiei anunţă concurs repetat pentru înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a 2 studii
Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, organizează un concurs, întru achiziţionarea serviciilor de elaborare a 2 studii în domeniul avocaturii:...
CNAJGS anunţă concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat anunță concurs de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. La concurs...
Reprezentanţi ai CoE în Moldova în vizită la CNAJGS
La data de 06 august 2014 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (în continuare CNAJGS) a avut loc o vizita a reprezentanților Oficiul...
OT Chişinău al CNAJGS anunţă prelungirea concursului de selectare a 2 avocaţi publici
DESCRIEREA POZIŢIEI Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-1...
Oficiul Teritorial Chişinău al CNAJGS anunţă concurs de selectare a 2 avocați publici
DESCRIEREA POZIŢIEI Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-1...