05.12.2023 | 16:11
RO RU EN

Posturi vacante

Consultant în cadrul Oficiului Teritorial Bălți al CNAJGS, pereoada determinată

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 noiembrie 2023, ora 16.00.

Cerințe de ocupare a postului:

  • studii superioare în drept;
  • cunoașterea limbilor română și rusă;
  • abilități de utilizare a computerului;
  • abilități de interacțiune și comunicare,
  • abilități de a lucra independent și în echipă.

Dosarul candidatului va include:

  • copia buletinului de identitate;
  • copia actului de studii care confirmă pregătirea profesională;
  • CV-ul candidatului;
  • scrisoare de motivare;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

În caz de necesitate, pot fi solicitate și alte acte relevante pe care persoana le deține.

Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate.

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Candidații urmează să depună dosarele la sediul Oficiului teritorial Bălți al CNAJGS, adresa: mun. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu nr. 2 sau la adresa de e-mail: ot_balti@cnajgs.md.

Despre data și locul desfășurării interviului, candidații preselectați vor fi informați suplimentar.