15.04.2021 | 02:53
RO RU EN

Hotarârile CNAJGS

Hotărârea Nr. 4 din 18 februarie 2021 cu privire la rezultatul examinării cererii prealabile privind anularea deciziei Oficiului teritorial Cahul al CNAJGS nr. 0680/ACP din 19.05.2020
Hotărârea Nr. 3 din 18 februarie 2021 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008
Hotărârea Nr. 2 din 18 februarie 2021 privind aprobarea Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anii 2021-2023 și a Planului de acțiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2021
Hotărârea Nr. 1 din 18 februarie 2021 cu privire la aprobarea Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020
Hotrărârea Nr. 21 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea dlui PISARENCO Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat în instanțele de judecată în cauza lon Mazur împotriva CNAIGS
Hotărârea Nr. 22 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea dlui PISARENCO Constantin, în vederea reprezentării Consiliului Național pentru Asistentă juridică Garantată de Stat în instanțele de judecată în cauza Alexandru Mițcul împotriva CNAJGS
Hotărârea Nr. 20 din 18 decembrie 2020, privind mandatarea dlui DARII Lilian, director executiv al CNAIGS, de a semna cu Agenția de Guvernare Electronică contractul-tip privind utilizarea serviciilor electronice din posesia Agenției de Guvernare Electronice și Acordul de colaborare cu Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova în legătură cu elaborarea platformei de instruire la distanță a para-juriștilor
Hotărârea Nr. 19 din 18 decembrie 2020, privind desemnarea membrului Consiliului de Mediere de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Hotărârea Nr. 18 din 18 decembrie 2020, Cu privire Ia actualizarea Registrului național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat
Hotărârea nr. 17 din 18 decembrie 2020, cu privire Ia excluderea din Registrul național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat și avocaților care nu mai acordă acest tip de asistență juridică garantată de stat