18.05.2024 | 10:18
RO RU EN

Acte normative

Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (Modificat: LP298 din 27.10.22, MO374-382/25.11.22 art. 695; în vigoare 01.01.24)
Codul de conduită, etică și integritate profesională al angajatului din cadrul sistemului de Asistență Juridică Garantată de Stat
DIRECTIVA (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului (privind AJGS pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare)
Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002
Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocați
Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat
Regulamentul cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă
Regulamentul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat
Regulamentul de activitate al aparatului administrativ al CNAJGS
Regulamentul funcţionării Oficiilor Teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat