08.08.2022 | 19:58
RO RU EN

Noutăți

13 ani de la lansarea sistemului de asistență juridică garantată de stat

La data de 01 iulie 2008 a intrat în vigoare Legea nr. 198 cu privire la asistența juridică garantată de stat, care a constituit fundamentul creării unui nou sistem de asistență juridică garantată de stat în Republica Moldova.

Sistemului de asistență juridică garantată de stat are rolul diminuării impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie, asigurând accesul liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică efectivă în cadrul unui sistem eficient, accesibil şi nediscriminatoriu de asistenţă juridică.

Anual sunt înregistrate aproximativ 60 000 de cazuri de acordare a asistenței juridice garantată de stat. Pot beneficia, atât, cetățenii Republicii Moldova, cât, și cetățenii străini, și apatrizi în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor şi instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, inclusiv solicitanții de azil și refugiați.

În procesul de acordarea asistenței juridice garantate de stat sunt implicați avocați la cerere, avocați publici si para-juriști.

Sistemului de asistență juridică garantată de stat rămâne și este într-o continuă dezvoltare ca răspuns a anumitor necesitați și nevoi de îmbunătățire.