23.07.2024 | 14:41
RO RU EN

Noutăți

16 ani de la lansarea sistemului de asistență juridică garantată de stat!

Astăzi, sistemul de asistenţă juridică garantată de stat aniversează al 16 an de activitate.

Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat are misiunea de protejare a dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv asigurarea accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.

Asistenţa juridică garantată de stat se acordă tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de lege. Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă juridică garantată de stat numai în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.

Asistenţa juridică garantată de stat se clasifică în:

asistenţă juridică primară;

medierea garantată de stat (începând cu 29 iunie 2024);

asistenţă juridică calificată (ordinară și de urgență).

De la lansarea sistemului și până în prezent, 915 219 de persoane au fost ajutate prin asistența juridică garantată de stat prin facilitarea accesului la justiție și la protecția oferită de lege să soluționeze problemele lor de natură social-juridică.**

Acordarea asistenței juridice garantate este asigurată de către 4 Oficii teritoriale: Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat.

În prezent, pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat sunt implicați 504 avocați la cerere, 17 avocați publici și 72 para-juriști.

Consolidarea capacității sistemului de asistenţă juridică garantată de stat este în continuare susținută de către actualii și potențialii parteneri ai CNAJGS.

De la lansare și până în prezent, activitatea sistemului a demonstrat o serie de tendințe pozitive, însă, cu toate acestea se constată o serie de constrângeri și deficiențe. Calitatea asistenței juridice garantate de stat rămâne a fi una din prioritățile de activitate ale CNAJGS.

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, în contextul a 16 ani de activitate a sistemului de asistență juridică garantată de stat, aduce sincere mulțumiri tuturor celor ce au contribuit la edificarea și consolidarea sistemului de asistență juridică garantată de stat.