11.07.2020 | 18:20
RO RU EN

Noutăți

A fost aprobat Raportul de activitate în cadrul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat pentru anul 2019

Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2019, a fost examinat şi aprobat la şedinţa Consiliului pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) din 26 februarie 2020. Documentul descrie rezultatele activităţii în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, principalele probleme, concluzii, precum şi schiţează paşii care urmează a fi întreprinşi.

Pornind de la aceste deziderate, în vederea executării prevederilor Legii nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate în total 60 327 de cazuri de beneficiere de asistență juridică garantată de stat.

Din numărul total de cazuri 48515 au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și 11812 au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice primare.

Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost implicaţi 472 avocaţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat, dintre care 11 avocaţi publici;34 avocaţi specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor;13 avocați specializaţi în acordarea asistenţei juridice calificate solicitanţilor de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid; 9 avocaţi specializaţi în acordarea asistenței juridice calificate persoanelor cu dezabilități mintale şi 8 avocați specializați în acordarea asistenţei juridice calificate victimelor infracțiunilor.

Pentru a vizualiza mai multe detalii accesaţi linkul: http://www.cnajgs.md/ro/rapoarte-de-activitate