24.02.2024 | 08:00
RO RU EN

Noutăți

A intrat în vigoare modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat

Stimați avocați,

Vă informăm că, începând cu data de 16 aprilie 2021, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, a crescut de la 40 lei la 50 lei.

La data de 18 februarie 2021, Consiliul Național a adoptat hotărârea nr. 3 cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr. 22/2008, prin care textul “cu 40 de lei” a fost substituit cu textul “cu 50 de lei”, hotărârea intrând în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova(publicat : 16-04-2021 în Monitorul Oficial Nr. 100-103 art. 410).

Ținem să facem o precizare privind intrarea în vigoarea și aplicarea modificărilor ce vizează majorarea unității convenționale.

Modificările produse nu au putere retroactivă!

În această ordine de idei, aplicare cuantumului unității convenționale în mărime de 50 lei va fi posibilă numai doar, începând cu ziua intrării în vigoare a Hotărârii, adică 16 aprilie 2021. Până la această dată, rămân a fi aplicabile vechile tarife.

Astfel, acțiunile care au fost întreprinse de avocat, în cadrul unui dosar, până la data intrării în vigoare, se vor remunerarea conform vechilor tarife, iar acțiunile procesuale realizate de avocat, începând cu data intrării în vigoare, se vor remunerarea în cuantum de 50 lei per unitate.