22.07.2024 | 08:07
RO RU EN

Noutăți

Aparatul administrativ al CNAJGS anunță concurs prelungit pentru selectarea unui consultant

Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată

Cerințe de ocupare a postului:

Studii:

• studii juridice superioare.

Experiență:

• vechimea în muncă în domeniul justiției constituie un avantaj;

• experiența managerială constituie un avantaj.

Cunoştinţe şi Abilităţi privind:

• legislația ce vizează asistența juridică garantată de stat;

• elaborarea și implementarea documentelor de politici publice;

• procedura de organizare și desfășurare a achizițiilor publice;

• planificarea bugetară;

• colectarea de fonduri, scrierea și implementarea de proiecte (experiență în calitate de manager de proiect va constitui un avantaj);

• tehnica legislativă;

• operațiuni la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;

• cunoașterea limbilor (cunoașterea limbii de stat şi a limbii ruse este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj).

Calități personale:

• Capacităţi organizatorice, manageriale demonstrate în practică;

• Iniţiativă, capacităţi de comunicare, capacităţi analitice.

Dosarul candidatului va include:

• copia buletinului de identitate;

• copia actului de studii care confirmă pregătirea profesională (sau confirmarea că efectuează studiile în domeniul juridic);

• CV-ul candidatului;

• scrisoare de motivare;

• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

În caz de necesitate, pot fi solicitate și alte acte relevante pe care persoana le deține.

Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate.

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 04 martie 2024, ora 16.00.

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la sediul Aparatului administrativ al CNAJGS, adresa: MD – 2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr. 1 bl. “1A”, bir. 94. sau la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md

Despre data și locul desfășurării interviului, candidații preselectați vor fi informați suplimentar.