19.10.2021 | 14:17
RO RU EN

Noutăți

Atelier de lucru "Activitatea sistemului de asistență juridică garantată de stat. Realizări. Deficiențe. Perspective"

În aprilie 2016, s-a încheiat cel de-al 2-lea mandat al membrilor Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, care și-a desfășurat activitatea în perioada anilor 2012-2016.

Ca urmare, a fost instituită o nouă componență a Consiliului Național, care și-a început activitatea în luna iunie 2016.

Urmărind scopul împărtășirii experienței și bunelor practici ce vizează sistemul de asistență juridică garantată de stat, între actuala și precedenta componență a Consiliului Național, personalul din cadrul Aparatului administrativ al CNAJGS și al Oficiilor teritoriale, la data de 15-16 septembrie 2016 a fost organizat un atelier de lucru cu tematica “Activitatea sistemului de asistență juridică garantată de stat. Realizări. Deficiențe. Perspective”.

Directorul executiv al CNAJGS, dl Lilian Darii, a făcut o retrospectivă a activității sistemului de asistență juridică garantată de stat de la lansarea acestuia și până în prezent. Dlui a trecut în revistă cele mai importante evenimente, precum și principalele realizări și deficiențe ale sistemului.

În acest context, a fost menționat rolul Consiliului Național în procesul de administrare a sistemului. Astfel, de la întrunirea în prima ședință și până în prezent, Consiliul Național a emis 296 hotărâri, în peste 40 dintre ele, aprobând Regulamente, Standarde de calitate, Instrumente și modele de acte importante pentru organizarea activității sistemului.

De la crearea sistemului și până în prezent, se înregistrează o evoluție a numărului de beneficiari ai asistenței juridice calificate garantate de stat, numărul acestora crescând de la 4491 în anul 2008, la 43949 în anul 2015, iar în prima jumătate a anului 2016 fiind înregistrată cifra de 24122 beneficiari.

Au fost prezentate și propuse spre dezbatere subiecte ce țin de activitatea prestatorilor de asistență juridică garantată de stat: avocați publici, avocați la cerere, parajuriști, iar membrii CNAJGS, reprezentanții Aparatului administrativ, Oficiilor teritoriale, avocații publici, avocați la cerere și alți participanți la atelier au avut posibilitatea să se expună asupra realizărilor și deficiențelor pe fiecare din aceste segmente, venind și cu propuneri de îmbunătățire.

Reprezentanții Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova au prezentat obiectivele unui nou proiect implementat în colaborare cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, prin care se propune abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova prin intermediul rețelei de parajuriști.

“Prin noul proiect, ne-am propus să instituționalizăm și să extindem serviciile de asistență juridică primară. Misiunea parajuristului este să-i încurajeze pe oameni să nu se teamă de lege, ci să aibă încredere în ea și să o folosească. Legea nu e exclusivistă, e pentru fiecare cetățean, iar abilitarea juridică primară va motiva oamenii simpli să-și exercite drepturile. Astfel, prin intervenția noastră vom pava drumul celor dezavantajați spre înțelegerea și folosirea legii în propriul beneficiu”, a menționat dl Victor Munteanu, directorul Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova.

În sesiunea de totalizare, președintele CNAJGS, dl Emanoil Ploșnița, a menționat că “Atelierul de lucru ne-a demonstrat că sistemul de asistență juridică garantată de stat este unul funcțional și eficient în sensul calității asistenței juridice acordate beneficiarilor. Sub aspect de gestionare, structura sistemului în general și a Consiliului Național este una corectă, eficientă, care asigură acordarea asistenței juridice garantate de stat tuturor persoanelor eligibile. Dezbaterile care au avut loc pe parcursul atelierului au fost utile și mi-au sugerat mai multe concluzii ce țin de unele deficiențe și perspective de dezvoltare ale sistemului de asistență juridică garantată de stat. Aici mă refer la metodele de evaluare a asistenței juridice garantate de stat , precum și la metodologia de remunerare a prestatorilor de asistență juridică garantată de stat și a personalului din cadrul Aparatului administrativ și al Oficiilor teritoriale.”

Desfășurarea atelierului a fost posibilă datorită susținerii financiare a Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, în cadrul proiectului privind abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova, ce face parte dintr-un parteneriat regional finanţat de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă. Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate este implementat simultan de fundaţiile din nouă ţări: Africa de Sud, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina şi Statele Unite.

;