19.10.2021 | 14:25
RO RU EN

Noutăți

CNAJGS a dat startul instruirilor pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor

La 19 aprilie 2017, avocații care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea copiilor, au participat la un atelier de lucru organizat de CNAJGS în parteneriat cu UNICEF Moldova. Acesta este primul atelier din cele zece planificate în mun. Chișinău pentru lunile aprilie și mai, la care au participat cca 25 de avocați. În lunile mai-iunie 2017 vor fi desfășurate ateliere de lucru și în Bălți, Cahul și Comrat.

Formatori în cadrul atelierului au fost Arina Țurcan, magistră în psihologie, avocată și Sergiu Chiruța, magistru în drept, coordonator al Oficiului teritorial Chișinău al CNAJGS.

Scopul atelierului a fost prezentarea cadrului legal privind mecanismul de monitorizare internă și externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat, dar și dezbaterea setului de standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale, contravenționale și civile cu implicarea copiilor.

Atelierul s-a desfășurat într-un mod interactiv focusat atât pe prezentări, cât și pe dezbateri, unde participanții și-au expus opiniile și propunerile privind îmbunătățirea calității asistenței juridice acordate copiilor. Formatorii au prezentat și discutat detaliat procedurile și instrumentele de evaluare utilizate în cadrul procesului de monitorizare internă și externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat.De asemenea au subliniat importanța și scopul monitorizării, precum și esența standardelor de calitate care ghidează avocații pentru a asigura o prestație calitativă în apărarea drepturilor și intereselor copiilor, dar și pentru a încuraja dezvoltarea profesională continuă a avocaților.

La finalul atelierului de lucru au fost abordate aspecte ce țin de impedimentele cu care se confruntă avocații în procesul de lucru și metodele de soluționare a acestora. De asemenea, au fost notate recomandările avocaților privind standardele de calitate pe cauzele cu implicarea copiilor.

Atelierele de lucru “Mecanismul de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat acordate în cauzele cu implicarea copiilor” sunt organizate în cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de CNAJGS cu suportul UNICEF Moldova.