01.10.2023 | 20:47
RO RU EN

Noutăți

CNAJGS anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare.

POZIŢII ÎNAINTATE LA CONCURS:

În raza de activitate a Oficiului teritorial Chişinău: 11 poziţii;
În raza de activitate a Oficiului teritorial Bălţi: 15 poziţii;
În raza de activitate a Oficiului teritorial Cahul: 4 poziţii;
În raza de activitate a Oficiului teritorial Comrat: 2 poziţii.

DESCRIEREA POZIŢIEI:

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 5 din 15.06.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.49).

SARCINILE DE BAZĂ:

• furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
• mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
• organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
• oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
• participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
• direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
• alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAŢ:I

Studii: juridice incomplete sau studii superioare complete. Cunoştinţe şi Abilităţi: cunoştinţe juridice, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare, cunoştinţe de operare la calculator: Office, Internet; cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse este obligatorie; deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj.

ACTIVITATEA DE PARAJURIST ESTE INCOMPATIBILĂ CU:

• activitatea remunrată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
• activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
• orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
• orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat în raza de activitate a căruia se află localitatea în care doreşte să activeze. Coordonatele Oficiilor teritoriale şi datele de contact sunt accesibile la rubrica “Contacte”

Dosarul include:

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
• copia buletinului de identitate;
• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
• scrisoare de motivaţie;
• ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat la mesaj);
• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia; • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la concurs.
Data limită pentru depunerea actelor: 30 decembrie 2014.
Data desfăşurării concursului: 5 ianuarie 2015.
Actele se depun la sediul Oficiului Teritorial în raza de activitate a căruia se află localitatea în care doreşte să activeze candidatul.


Ancheta_completata_de_primar.docx