04.12.2023 | 05:32
RO RU EN

Noutăți

CNAJGS anunță concurs de selectare a serviciilor de reuniuni și conferințe organizate la hotel în mun. Chișinău

În cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor ”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF Moldova, urmează a fi desfășurat un atelier de instruire pentru personalul din cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat privind mecanismul de monitorizare a calității asistenței juridice garantate de stat în cazurile cu implicarea copiilor în mun. Chișinău la data de 3 iulie 2017.

În acest sens, este anunţat concurs în vederea selectării agentului comercial pentru prestarea următoarelor servicii:

1.Sala de conferință pentru desfășurare unui atelier de instruire pentru personalul din cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat cu o durată de 1 zile (8 ore), cu dotarea tehnicii necesare, după cum urmează: proiector, ecran pentru proiector, laptop;

2.Asigurarea cu 2 pauze de cafea, 1 prânz, pentru 20 persoane (18 participanți și 2 formatori).

Documentele ce constituie oferta:

 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
 • Copia licenței sau autorizației pentru activitatea permisă (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului); Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) (sau copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului);
 • Oferta financiară care va include:
  • Costul pentru arenda sălii per zi;
  Costul pentru apa în sală;
  • Costul pentru echipamentul necesar desfășurării seminarului (proiector, ecran pentru proiector, laptop);
  • Costul per persoană pentru 2 pauze de cafea, și un prânz.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 28 iunie 2017, ora 13.00 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94. ori la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Vezi detalii în invitația de participare.


Invitație_local_pentru_1_atelier_in_Chisinau.doc