18.04.2024 | 03:52
RO RU EN

Noutăți

Comunicat de presă: Vizita de studiu în Estonia

În perioada 19-21 martie 2014, un grup de specialişti din R.Moldova a efectuat o vizită de studiu în Estonia, care a avut drept scop schimbul de experienţă între experţii din Republica Moldova şi Estonia privind bunele practici în domeniu procedurilor prietenoase copiilor din sistemul de justiţie penală precum şi forme de prevenire a delincvenţei juvenile. Acţiunea este o parte integrată din procesul de consolidare şi pilotare a mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea.

Grupul de specialişti din Republicii Moldova a fost constituit din reprezentanţi ai instituţiilor implicate în şi pentru copiii din sistemul de justiţie penală:

 • Şef al Direcţiei Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General de Poliţie - dl.Marin Maxian,
 • Şef adjunct al Secţiei Drepturile Omului şi Protecţia Drepturilor Copiilor din cadrul Procuraturii Generale - dna Mariana Gornea,
 • Preşedinte al Judecătoriei Ungheni - dl.Vasile Şchiopu,
 • Şef al Seviciului de Probaţiune - dl.Vladimir Popa,
 • Consultant în cadrul Aparatului administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat - dra Olga Rabei.
 • Director Institutului de Reforme Penale - dl.Victor Zaharia,
 • Manager de proiect în cadrul Insitutului de Reforme Penale - dra. Daniela Groza.

În această perioadă au fost organizate întîlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Cancelarului pentru Justiţie, Procuraturii, Poliţiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării precum şi reprezentanţi ai Societăţii Civile, cu precădere au fost discutate varii aspecte ale justiţiei pentru copii inclusiv:

 • Sistemul de Justiție Penală al Estoniei și securitatea copiilor în cadrul acestuia,
 • Exercitarea urmăririi penale în privinţa copiilor şi formele de dejudiciarizare aplicate de procurori,
 • Alternative pentru sistemul de justiţie în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea,
 • Servicii de suport şi asistenţă (juridică, socială, psihosocială) pentru copii implicaţi în sistemul de justiţie,
 • Formele de prevenire şi reducere a delincvenţei juvenile.

De asemenea au fost efectuate vizite în cadrul centrelor specializate în lucru cu copii în situaţie de risc aşa precum Centrului de plasament pentru copii dependenţi de droguri şi Centu mobil pentru tineri în situaţie de risc.

În concluziei au fost evidenţiate cîteva domenii care pot fi fortificate preluînd experienţa Estoniei în acest sens, aşa precum:

 • Susţinerea şi dezvoltarea căilor legale de acces a serviciilor de mediere şi de asistenţă psihosocială în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea,
 • Îmbunătăţirea formelor de cooperarea între Instituţii de Stat şi ONG-uri în domeniu protecţiei copiilor din sistemul de justiţie, prevenirea delincvenţii juvenile, şi reducerea recidivei în rîndul copiilor,
 • Dezvoltarea practicilor de implicarea Voluntarilor în activitatea de lucru cu copii care manifestă comportament delincvent, prevenirea delincvenţei juvenile , reducerea recidivei sau prevenirea violenţei, în special prin recrutarea minorilor sau tinerilor.
 • Elaborarea unui plan de acţiuni care să înglobeze şi acţiuni privind prevenirea delincvenţii juvenile, reducerea violenţei precum şi reducerea recidivei copiilor în conflict cu legea.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Estonian Union for Children Welfare în cadrul proiectului “O mai bună protecţie şi suport pentru copii din sistemul de justiţie a R.Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale.” Implementat de institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al UNICEF-Moldova.