03.10.2022 | 05:57
RO RU EN

Noutăți

Concurs de selectare a avocaților și a avocaților stagiari pentru participarea la seminarul Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale

Se anunță concurs de selectare a avocaților și a avocaților stagiari pentru participarea la seminarul Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale, care va fi organizat în perioada 28-29 mai 2015, în mun. Chișinău.

Seminarul este desfășurat de către Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în cooperare cu Biroul Asociat de Avocaţi “Avocaţii Publici”, în cadrul proiectului operaţional “Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”.

Programul de instruire are drept scop asigurarea transferului de cunoştinţe de la avocaţi publici către avocați, inclusiv avocaţii stagiari în ceea ce priveşte aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale pentru asigurarea reprezentării efective pe durata aflării beneficiarilor în sectoarele de poliţie, în faţa procurorului şi a judecătorului de instrucţie. De asemenea, programul urmăreşte să pună bazele unei metodologii complexe şi coerente de formare iniţială şi continuă a avocaţilor penalişti implicaţi în protecţia juridică a categoriilor socialdefavorizate ale populaţiei.

Activitățile de instruire vor fi facilitate de către Veronica Mihailov-Moraru, avocat public, magistru în drept; Natalia Moloşag, avocat, membru al Comisiei de Licenţiere; Mariana Criclivaia, avocat public, magistru în drept.
Costurile de participare (alimentare, materiale seminar și, în caz de necesitate, cazare pentru participanții din raioane) și de organizare a seminarului vor fi asigurate în totalitate de Programul de Drept al Fundației Soros Moldova. La final, în baza chestionarelor de evaluare, participanții vor primi certificate de participare la seminar cu durata de 16 ore de instruire, emise de Fundația Soros-Moldova și BAA “Avocații Publici”.

Condiţii de participare și criterii de eligibilitate:
- Avocat/avocat stagiar specializat sau care intenţionează să se specializeze pe cauze penale.
- Persoane motivate şi disponibile de a participa la seminarul de instruire desfășurat timp de 2 zile complete.

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele: • Copia legitimației de avocat/avocat stagiar • CV-ul • O scrisoare de intenţie (max.500 de cuvinte)

Avocații/avocații stagiari interesați să participe la acest seminar sunt invitați să depună dosarele de participare la sediul Fundației Soros-Moldova, str.Bulgară nr.32, mun.Chişinău, sau să le expedieze la adresa de e-mail: mcogalniceanu@soros.md cu mențiunea “Seminar avocați. Programul de Drept”.

Participanții din raioane sunt rugați să indice în mesaj dacă vor avea nevoie de cazare în Chișinău, 28-29 mai (1 noapte).

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Termen-limită: 8 mai 2015, ora 16.00.

Persoană de contact: Marina Cogălniceanu, coordonatoare, Programul de Drept, tel. (022) 270031, e-mail: mcogalniceanu@soros.md