06.06.2023 | 12:29
RO RU EN

Noutăți

Concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea unui studiu

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a 4 experţi pentru efectuarea studiului “Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată de stat”

Invitaţia de participare şi caietul de sarcini, în care găsiţi lista actelor care urmează a fi depuse, inclusiv cerinţele pentru efectuarea studiului, le găsiţi anexate la mesaj.

Data limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2014, orele 11:00, la adresa Aparatului administrativ al CNAJGS: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, of.94.


2._Invitatie_de_participare_complexitatea_cauzelor.doc

3._Caiet_de_sarcini_complexitatea_cauzelor.doc