08.08.2022 | 18:52
RO RU EN

Noutăți

Concurs de selectare a participanților pentru sesiunea de formare de formatori pentru instruirea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor

În cadrul proiectului “O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate copiilor”, implementat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în parteneriat cu reprezentanța UNICEF în Moldova, în perioada 24-28 februarie 2015 se va desfășura sesiunea de formare de formatori pentru instruirea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Acest program de training cu o durată de 5 zile, va dezvăluie care sunt principalele aspecte ce trebuie urmărite în pregătirea, livrarea și evaluarea unui trening pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea copiilor.

Dosarul de participare va conține următoarele acte:
a) CV-ul, unde se va însera şi informația privind experiența în domeniul acordării asistenței juridice garantate de stat pe cauzele cu implicarea copiilor şi experienţa în formarea grupurilor de jurişti, în special a avocaţilor;
b) Scrisoare de intenție (de ce sunteți interesat pentru a fi selectat în calitate de participant pentru sesiunea de formare de formatori pentru instruirea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova).

Dosarul de participare urmează a fi prezentat până la ora 16.00 pe data de 16 februarie 2015 la sediul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. A, etaj. 9, bir. 94, sau la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.

Dosarele de participare întârziate vor fi respinse.

Dosarele de participare pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a dosarelor.

Relaţii de contact: Olga Rabei. tel. 31-02-74, mob. 079005253, email: orabei@cnajgs.md.