18.05.2024 | 09:37
RO RU EN

Noutăți

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui material informativ despre serviciile de asistenta juridica garantatat de stat

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui material informativ despre serviciile de asistență juridică garantată de stat.
Data limită de depunere a ofertelor este 04 noiembrie 2014, orele 10:00, la adresa Aparatului administrativ al CNAJGS: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, of.94, ori la adresa de e-mail. aparat@cnajgs.md

Documentele ce constituie oferta:
1. CV-ul;
2. Scrisoare de intenție (Ofertantul va explica de ce este cel mai bun pentru a fi selectat în vederea elaborării acestui material informativ);
3. Copia buletinului de identitate/Certificatului de înregistrare/Alt document confirmativ al înregistrării persoanei juridice; 4. Diploma de studii;
5. Oferta financiară pentru elaborarea studiului, în lei moldovenești.