03.10.2022 | 05:40
RO RU EN

Noutăți

Conferința națională "Sistemul de asistență juridică garantată de stat. Perspective și provocări"

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în colaborare și cu suportul Fundației “Soros-Moldova” a organizat, la 04 decembrie 2014, Conferința - națională: “Sistemul de asistență juridică garantată de stat. Perspective și provocări”.

La eveniment au participat viceminiștrii Justiției, Dna Sabina Cerbu și Dl Nicolae Eșanu, membri ai CNAJGS, membri ai Consiliului Uniunii Avocaților, membri ai Comisiei pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, personalul Aparatului administrativ al CNAJGS, personalul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat la cerere, avocați publici, parajuriști, ONG-uri de profil şi partenerii de dezvoltare ai CNAJGS.

Conferința națională a avut drept obiective: prezentarea rezultatelor de activitate pe parcursul anilor 2012-2014, generalizarea deficiențelor de activitate a sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat, identificarea soluțiilor pentru rezolvarea deficiențelor existente în sistem, prezentarea strategiei de activitate și al planului de acțiuni în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat.

Dl Victor Zaharia, preşedintele CNAJGS, a menționat punctele forte și cele care urmează a fi perfecționate în vederea asigurării continuităţii activităţii sistemului de asistență juridică garantată de stat. Dumnealui a punctat că în vederea îmbunătățirii sistemului de asistență juridică garantată de stat, de către CNAJGS au fost realizate o serie de măsuri pentru asigurarea calităţii asistenţei juridice acordate, cum ar fi organizarea de instruiri ale avocaților, efectuarea monitorizării calităţii serviciilor prestate de către persoanele autorizate. Începînd cu anul 2015, în colaborare cu Uniunea Avocaților urmează a fi testat un nou mecanism de monitorizare - monitorizarea externă a avocaţilor.

Dna Sabina Cerbu, viceministrul Justiţiei, a vorbit despre realizările și importanța asistenței juridice garantate stat în cadrul Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016.

Dl Nicolae Eșanu, viceministrul Justiţiei, a precizat că, Ministerul Justiției va interveni în continuare în vederea perfecționării asistenței juridice garantate de stat.

Dl Mihai Lupu, vicepreşedintele CNAJGS, a punctat că, principalul în sistemul de asistență juridică garantată de stat este beneficiarul, și accentul se pune primordial pe drepturile acestuia. Iar referitor la calitatea serviciilor acordate de către avocați, a accentuat, că, calitatea nu este o problemă a sistemului de asistență juridică garantată de stat, dar a întregului sistem al avocaturii.

Dl Lilian Darii, directorul executiv al CNAJGS, a făcut o retrospectivă a activității CNAJGS, prezentând datele statistice cu privire la numărul de persoane care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat, numărul de avocaţi şi parajurişti implicaţi în acordarea asistenței juridice garantate de stat, şi alte date statistice importante pentru sistem colectate în perioada anilor 2008-2014. Dumnealui a relatat despre activităţile grupurilor de lucru instituite în cadrul sistemului, precum și studiile elaborate, totodată efectuând un rezumat al activității Aparatului administrativ şi Oficiilor teritoriale ale CNAJGS.

Dl Petru Bobu, reprezentant al Comisiei pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, a punctat anumite deficiențe și măsuri de întreprins vis-a-vis de asigurarea calității asistenței juridice acordate de către avocați.

Dna Mariana Criclivaia, avocat public, a prezentat rezultatele activităţii avocaţilor publici, menţionând că numărul de beneficiari ai asistenţei juridice primare acordate este în permanentă creştere, îndeosebi în mun. Chişinău, constatând necesitatea sporită a implicării parajuriştilor inclusiv în mediul urban.

Dl Andrei Bătrînac, a prezentat situația cu privire la gradul de realizare a acțiunilor din Planul de implementare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, de care este responsabil CNAJGS.

În cadrul conferinței, coordonatorii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS au făcut o generalizare a activităților din sistem şi au expus problemele și deficiențele existente, fiind propuse soluții de înlăturare a acestora.

Conferința națională “Sistemul de asistență juridică garantată de stat. Perspective și provocări” a fost organizată în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților instituționale și manageriale ale CNAJGS”, în colaborare și cu suportul Fundației “Soros-Moldova”.