26.11.2022 | 11:02
RO RU EN

Noutăți

Expert național - elaborare foaie de parcurs CNAJGS

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Asociația Barourilor Americane - Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova) selectează un expert pentru elaborarea Foii de parcurs [roadmap] pentru Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Această activitate este desfășurată de către CNAJGS în parteneriat cu ABA ROLI Moldova, în cadrul proiectului “Susținerea Reformei Justiției Penale și a Combaterii Corupției”, finanțat de către Biroul Internațional pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL).

Scopul general și obiectivele activității: Elaborarea, în conformitate cu legislația pertinentă și cu strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, a foii de parcurs a CNAJGS pentru anii (2021 - 2025)

Foaia de parcurs urmează să evidențieze provocările strategice pentru dezvoltarea instituțională a CNAJGS, să identifice domeniile de intervenție și să vină cu soluții concrete pentru îmbunătățirea practicilor dar și a actelor normative care guvernează sistemul de asistenței juridice garantate de stat.

Scopul realizării activității este eficientizarea sistemului, îmbunătățirea calității prestate de către avocați și alți subiecți parte a sistemului asistenței juridice garantate de stat.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

1.Stabilirea unor instrumente de lucru, utilizate întru atingerea obiectivelor propuse.

2.Stabilirea unei metodologii de evaluare a eficienței sistemului asistenței juridice garantate de stat

3.Studiul al cadrului normativ referitor la sistemul asistenței juridice garantate de stat

4.Studiu comparat asupra prevederilor și bunelor practici internaţionale referitoare la sistemul asistenței juridice garantate de stat

5.Determinarea domeniilor de intervenție și a soluțiilor concrete;

6.Formularea recomandărilor specifice întru implementarea recomandărilor din foaia de parcurs, inclusiv modificări ale legislaţiei naţionale, ori alte mijloace de implementare.

7.Evaluarea impactului implementării acțiunilor din foaia de parcurs

Aranjamente instituționale

Experții vor încheia un contract de prestări servicii cu ABA ROLI Moldova, unde beneficiar direct al serviciilor prestate va fi CNAJGS, conform condițiilor indicate în termenii de referință. În procesul de prestare a serviciilor, experții selectați vor comunica direct cu staff-ul ABA ROLI, CNAJGS și cu echipa de proiect.

Cerințele față de specialiști/specialiste

Studii:

în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant.

Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională:

Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul juridic;

Experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii;

Experiență de lucru cu sistemul AJGS

Cunoștințe și abilități:

Abilități de analiză şi cercetare;

Abilități de lucru în echipă;

Profesionalism, punctualitate, responsabilitate

Rugăm candidații interesați să expedieze un CV și orice alte informații pe care le considerați relevante procesului de selecție la adresa vlad.popa@abaroli.org